• 1/6 15.00 Uitvoeringsprogramma Ouderen: Ellen van der Hoek – Marlieke, Herman 
 • 2/6 13:30 Afspraak over kernteam ambassadeurs - John Matahelumual, Marlieke, Herman
 • 5/6 12:30 Klankbordgroep Grote Markt - Jan
 • 5/6 14:00 WTG Overleg
 • 5/6 16:15 Wethouder Eelko Eikenaar – Marlieke, Jan, Tineke, Herman
 • 12/6 13:00 Gebruikersgroep Publiek Vervoer: Jeroen van Neer: Suuz 
 • 14/6 Speelvoorzieningen Westerhaven: Cathelijne Montens - Suuz, Jan 
 • 14/6 16:30 Inloopbijeenkomst verkeer Grote Markt (Ged.Zuiderdiep 98)
 • 17/6 Dag van de Bouw: Combinatie Herepoort 
 • 19/6 14:00-16:00 Prikkelarme middag: Groninger Museum
 • 20/6 10:00-15:00 sHeerenloo testronde: Bettina Hoven - Anneke, Roelof
 • 20/6 13:00 Kennismaking Bente Wepster – Herman, Jan
 • 20/6 16:00 Inspraak Concept Gronings sportakkoord 2 - Marlieke
 • 21/6 13:00 AndersMobiel - Suuz, Anneke (Selwerd)
 • 27/6 16:30 - 19:30 Informatiebijeenkomst Kwinkenplein - Jan
 • 27/6 19:00 thematische meedenksessie 1 toekomst Kardinge: Ellen Bosma - Herman
 • 28/6 19:00 Politieke woensdag Uitvoeringsprogramma lopen, fietsen - Marlieke, Jan
 • 28/6 12:00 Station Haren: Jan ten Hoor - Jan, Geert, Herman