• 1/9 09:00 Sollicitatiegesprekken ondersteuner Toegankelijkheid: John Matahelumual  - Marlieke, Herman
 • 4/9 11:15-12:15 Presentatie Toegankelijkheid voor Sport050 - Marlieke
 • 4/9 14:00 WTG overleg
 • 6/9 Teams overleg Toegankelijk Utrecht - Marlieke
 • 9-10/9 Open Monumentendag  
 • 11/9 12:30 Klankbordgroep Grote Markt – Jan 
 • 13/9 13:00 Projectmanagers onderwijsprojecten: Hittjo Braam/Maarten van Schie - Jan, Han, Herman, Geert  
 • 13/9 18:30 Inspreken Toekomstvisie evenementen - Herman
 • 14/9 13:00 Kennismaking wethouder van Niejenhuis - Marlieke, Jan, Anneke, Herman
 • 14/9 16:30 feestelijke ondertekening Trapliften contract.
 • 16/9 14:00 Het Houten Huis 10 jaar in Groningen
 • 18/9 13:00 Overleg John MatahelumualMarlieke, Jan, Herman 
 • 18/9 15:00 Toegankelijk stemmen: Salomon Varwijk – Geert, Jan, Herman
 • 18/9 15:00 Sociale veiligheid binnen de Groningse sport: Sportnetwerk 050 - Marlieke. Tamara
 • 19/9 20:00 Gerrit Krol Brug – Herman, Jan 
 • 20/9 13:00 Fijnmazig wijkvervoer - Herman (Biotoop Haren) 
 • 20/9 16:30 Gemeenteraad Participatiebeleid  - Marlieke, Herman
 • 20/9 18:30 Toekomstvisie evenementen - Herman
 • 27/9 Geleidelijnen: Freek Wilkens, Boukje – Geert + collega